Ginantsilyo

Sa bawat paghigpit ng ilang hiblang sinulid,

Sa bawat buhol na pinagkakabit-kabit

Ni hindi maaninag and susunod na tahi

Kung hindi papakiramdaman ng mga daliri.

 

Sa ngalay na hatid ng pag-arok ko

Nang susunod na sundot ng aking pang-gantsilyo

Ni hindi ko batid ang matatapos na anyo

Sinusunod lamang, ang bugso ng pulso.

 

Mabining himulmol na siyang natatamo

Sa bawat galaw ng aguha’t kamay ko

At sa presilyang nakabuo ng hugis bulaklakin

Disenyo’ng ilang beses ko pang uulitin

 

Makirot ma’t mahapdi ang mga daliri

Batid kong paghinto’y hindi magiging madali.

Sapagka’t ang puso’y sabik na ‘di mawari

Sa blusang ginantsilyo nang buong pagtangi.

[September 16, 2012]

 

 

 

*Aguha – crochet hook

** Presilya – loop

——— Disclaimer: the following is a lousy attempt to translate the whole verse in english —-

 

Every tightened strands of thread

And every knot that i try to connect

I can merely perceive the next stitch

If not by the touch of my own fingertips

 

To the numbness and pain that it took

Of every next prick of my crochet hook

I’m not even sure of what the project will be

I just follow the pulse and the guts within me.

 

The lushness of the fabric that i can create

On every move of my hands that crochet

And every loop that forms a floral design

A pattern I would repeat a few more times

 

My wrist and fingers may sore and all

I would still not be able to stop and stall

Because I, myself, am a little bit excited

On the blouse I crocheted with love and jest.